Tumblelog by Soup.io
 • gdziejestola
 • klaceha
 • milkie
 • belledejour
 • Indileen
 • fotofob
 • soyouthinkyoureabitch
 • raxacoricofallapatorius
 • slepa
 • athlin
 • alter-ego
 • inmyveins
 • kot-z-cheshire
 • gohush-approves
 • silme
 • drgonzoo
 • werki1
 • beinthe
 • mirabelia
 • baboooshka
 • salted
 • blue-berry
 • incurable-insomnia
 • walkiria
 • przypadkowa
 • wormstache
 • likearollingstone
 • maja95
 • RabidZombieHamster
 • cpmoneyy
 • bloodybastard
 • agi2805
 • jsparrow
 • calaverite
 • Ssss
 • nyan-nyan-nyan
 • kindacatchy
 • szaaatan
 • lancaster
 • primavera
 • unitedsoupsfilm
 • floorence
 • aynis
 • marjarii
 • sensation
 • mrr
 • jnna
 • write-url-here
 • deathisjustafeeling
 • slowchetach
 • freeonlineebooks
 • Tammy
 • lisekchytrusek
 • lavendova
 • secretlifeofroses
 • guyver
 • papilarna
 • amal
 • maison-interieur
 • cantstop
 • youarenotyoursoup
 • Wollf
 • fromheretoeternity
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 20 2018

7289 260f 420
Reposted fromSQuall-Kun SQuall-Kun vianieobecnosc nieobecnosc
6783 b520 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakatastrofo katastrofo
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina vialovemyself lovemyself
7243 f892 420
Reposted fromCanadaEh CanadaEh

February 19 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaStoneColdSober StoneColdSober
Edmund Charles Tarbell, Preparing for the Matinee, 1907 Indianapolis Museum of Art at Newfields
7048 fba4 420
Reposted fromEkran Ekran
9509 72ff 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viawiktorja wiktorja
5575 1b6a 420
Reposted fromnutt nutt vialaluna laluna
7023 e89c 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaschaaf schaaf
Chciałam zapytać dlaczego, ale nie odezwałam się ani słowem.
— Patti Smith - "Pociąg linii M"
Za wrażliwe mam serce i za wiele wkładam wszędzie uczucia.
— Tadeusz Makowski - Pamiętnik
9002 e788 420
Reposted fromchudazupa chudazupa viaiga-xvl iga-xvl
Jeżeli nerwica ma polegać na tym, że człowiek pragnie dwóch zupełnie sprzecznych ze sobą rzeczy naraz, to owszem, w takim razie jestem wariatką! Wiem, że przez całe życie będę się miotała pomiędzy różnymi, wykluczającymi się nawzajem pragnieniami
— Sylvia Plath "Szklany klosz"
Reposted fromaggape aggape viacytaty cytaty
0408 8cd8 420
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viaaskman askman
0993 6165 420
Reposted fromnutt nutt viafutureiscoming futureiscoming
6802 0640 420
6782 9f6c 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl